CTKM “TẶNG NGÀN LÍT DẦU, SAN SẺ LO ÂU”

CTKM “TẶNG NGÀN LÍT DẦU, SAN SẺ LO ÂU” Chi phí xăng dầu chiếm đến 35-40% trong cơ cấu giá thành vận tải nên việc giá xăng dầu tăng liên tục lên mức cao nhất trong 7 năm qua đã tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, gây áp lực lớn lên …