Daehan Motors ưu đãi đồng loạt các mẫu xe Teraco 11.2022

Daehan Motors ưu đãi đồng loạt các mẫu xe Teraco 11.2022 Cụ thể, các mẫu xe được nhà sản xuất và hệ thống đại lý hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ gồm Tera100, Tera180, Tera150, Tera350, Tera190SL và Tera345SL. Đợt ưu đãi được Daehan Motors áp dụng trong khoảng thời gian từ ngày 1/11 đến …