So sánh Tera 100 với Thaco Towner 990

So sánh Thaco Towner 990kg với Tera 100 Bạn có một bài toán cần cân đo đong đếm: Với tầm giá dưới 250 triệu thì mua xe nào sẽ tốt nhất. Và 2 sự lựa chọn tốt nhất trong tầm giá dễ khiến các bạn đắn đo chính là Thaco Towner 990 và Tera 100. …